O nás

Naším poslaním je na profesionálnej úrovni realizovať požiadavky obchodných partnerov a rozvíjať spoločnosť v rámci celej Slovenskej republiky. Činnosťami tejto realizácie sú predovšetkým výroba, predaj a spracovaniepokládka asfaltových zmesí, veľkoplošné a lokálne opravy výtlkov, výstavba a rekonštrukcie dopravných stavieb.

Zamestnávame deväťdesiat zamestnancov a narábame s platnými certifikátmi, ktoré tento výkon práce povoľujú a sú taktiež zárukou dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci. Okrem toho disponujeme ôsmimi výrobňami, rozmiestnenými strategicky po celej Slovenskej republike.  Dokážeme teda rýchlo, kvalitne a spoľahlivo zabezpečiť požiadavky stálych, ako aj potenciálnych zákazníkov.

Vzhľadom na dlhodobú tradíciu, odbornosť zamestnancov Doprastav Asfalt a cenovú politiku patríme medzi najúspešnejšie firmy v regióne. Patríme do TOP 1O firiem Banskobystrického regiónu za rok 2016. Rok predtým sme boli zároveň vyhodnotení aj ako spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní a bola nám udelená pečať spoľahlivosti a bonity.

Doprastav Asfalt, a.s.

Stráž 223
960 01 Zvolen

IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892

Organizačná štruktúra.

Predstavenstvo

Ing. Rastislav Löffler
Predseda predstavenstva

Dozorná rada

Monika Fízeľová
Člen predstavenstva

Ing. Jan Dostál
Člen predstavenstva

Ing. Jiří Bělohlav
Predseda dozornej rady

Ing. František Kočí
Člen dozornej rady

Ing. Nina Remišová
Člen dozornej rady